assinar em | inscrever-se
 

舒尔特表 16格

 
 

舒尔特表(Schulte Grid)通过动态的练习锻炼视神经末梢。心理学上用此表来研究和发展心理感知的速度,其中包括视觉定向搜索运动的速度。

用来培养注意力集中、分配、控制能力;拓展视幅;加快视频;提高视觉的稳定性、辨别力、定向搜索能力。练习的时间越长,看表所需的时间会越短。随着练习的深入,眼球的末梢视觉能力提高,不仅初学者可以有效地拓展视幅,加快阅读节奏,锻炼眼睛快速认读;而且对于进入提高阶段之后,同时拓展纵横视幅,达到一目十行、一目一页非常有效。

舒尔特表练习办法:鼠标点击数字从小到大(1到16)

 
 
你的游览器版本过低,请使用IE9以上或用firefox,Chrome,推荐使用Chrome.
 
 
 
分享给好友一起来玩吧:
点击此处复制
 
 

本题最新成绩

16格最新成绩

 1. visitante   (6.47秒 PK) 2 horas atrás
 2. visitante   (4.61秒 PK) 14 horas atrás
 3. visitante   (5.81秒 PK) 14 horas atrás
 4. visitante   (7.35秒 PK) 14 horas atrás
 5. visitante   (4.28秒 PK) 15 horas atrás
 6. visitante   (6.33秒 PK) 15 horas atrás
 7. visitante   (2.86秒 PK) 16 horas atrás
 8. visitante   (5.2秒 PK) 16 horas atrás
 9. visitante   (2.94秒 PK) 16 horas atrás
 10. visitante   (4.42秒 PK) 16 horas atrás
 
25格 4格 9格 16格 36格 49格 64格 81格 100格
 
 
 

相关评论:

 1. 西瓜:我玩舒尔特表16格只用了5.66秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk16.16198

  13 meses atrás
 2. 记忆大师卢菲菲:挺好的

  12 meses atrás
 3. 大爱吴圣洁:我玩舒尔特表16格只用了2.37秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk16.33214

  9 meses atrás
 4. 与君同醉:我玩舒尔特表16格只用了4.57秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk16.51352

  2 meses atrás
 5. 与君同醉:我玩舒尔特表16格只用了699.96秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk16.51360

  2 meses atrás
 
 
 
 
 
 
 
copyright 2005-2019 oubk.com Email: randy@oubk.com,skyhuner@oubk.com(蓝天)