assinar em | inscrever-se
 

舒尔特表 49格

 
 

舒尔特表(Schulte Grid)通过动态的练习锻炼视神经末梢。心理学上用此表来研究和发展心理感知的速度,其中包括视觉定向搜索运动的速度。

用来培养注意力集中、分配、控制能力;拓展视幅;加快视频;提高视觉的稳定性、辨别力、定向搜索能力。练习的时间越长,看表所需的时间会越短。随着练习的深入,眼球的末梢视觉能力提高,不仅初学者可以有效地拓展视幅,加快阅读节奏,锻炼眼睛快速认读;而且对于进入提高阶段之后,同时拓展纵横视幅,达到一目十行、一目一页非常有效。

舒尔特表练习办法:鼠标点击数字从小到大(1到49)

 
 
你的游览器版本过低,请使用IE9以上或用firefox,Chrome,推荐使用Chrome.
 
 
 
分享给好友一起来玩吧:
点击此处复制
 
 

本题最新成绩

49格最新成绩

 1. visitante   (124.54秒 PK) uma hora atrás
 2. visitante   (90.64秒 PK) 2 horas atrás
 3. visitante   (106.83秒 PK) 2 horas atrás
 4. visitante   (53.56秒 PK) 3 horas atrás
 5. visitante   (51.87秒 PK) 3 horas atrás
 6. visitante   (54.64秒 PK) 7 horas atrás
 7. visitante   (100.43秒 PK) 9 horas atrás
 8. visitante   (79.97秒 PK) 23 horas atrás
 9. visitante   (129.49秒 PK) ontem
 10. visitante   (109.34秒 PK) ontem
 
25格 4格 9格 16格 36格 49格 64格 81格 100格
 
 
 

相关评论:

 1. 夜轻吟:我tm做了两分钟。。

  17 meses atrás
 2. 西瓜
  34.82秒
  再玩一次加油

  14 meses atrás
 3. 大爱吴圣洁:我玩舒尔特表49格只用了25.17秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk49.9445

  10 meses atrás
 4. 与君同醉:我玩舒尔特表49格只用了128.65秒,你有这么快吗?
  呵呵https://oubk.com/SchulteGrid/pk49.18796

  4 meses atrás
 
 
 
 
 
 
 
copyright 2005-2019 oubk.com Email: randy@oubk.com,skyhuner@oubk.com(蓝天)