assinar em | inscrever-se
 

舒尔特表 9格

 
 

舒尔特表(Schulte Grid)通过动态的练习锻炼视神经末梢。心理学上用此表来研究和发展心理感知的速度,其中包括视觉定向搜索运动的速度。

用来培养注意力集中、分配、控制能力;拓展视幅;加快视频;提高视觉的稳定性、辨别力、定向搜索能力。练习的时间越长,看表所需的时间会越短。随着练习的深入,眼球的末梢视觉能力提高,不仅初学者可以有效地拓展视幅,加快阅读节奏,锻炼眼睛快速认读;而且对于进入提高阶段之后,同时拓展纵横视幅,达到一目十行、一目一页非常有效。

舒尔特表练习办法:鼠标点击数字从小到大(1到9)

 
 
你的游览器版本过低,请使用IE9以上或用firefox,Chrome,推荐使用Chrome.
 
 
 
分享给好友一起来玩吧:
点击此处复制
 
 

本题最新成绩

9格最新成绩

 1. visitante   (3.19秒 PK) 4 horas atrás
 2. visitante   (0.89秒 PK) 5 horas atrás
 3. visitante   (0.97秒 PK) 5 horas atrás
 4. yippp   (1.32秒 PK) 5 horas atrás
 5. yippp   (1.4秒 PK) 5 horas atrás
 6. 小女儿   (4.6秒 PK) 7 horas atrás
 7. linz   (1.95秒 PK) 8 horas atrás
 8. visitante   (1.88秒 PK) 9 horas atrás
 9. 殇晨   (1.22秒 PK) 9 horas atrás
 10. 殇晨   (1.74秒 PK) 9 horas atrás
 
25格 4格 9格 16格 36格 49格 64格 81格 100格
 
 
 

相关评论:

 1. hghgbhbh:而且又可以训练眼力

  15 meses atrás
 2. 大爱吴圣洁:欧泊颗舒尔特方格9格(专注力训练) https://oubk.com/SchulteGrid/9

  5 meses atrás
 3. wyw1200:我玩舒尔特表9格只用了3.1秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk9.44682

  mês passado
 4. wyw1200:我玩舒尔特表9格只用了2.93秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk9.44683

  mês passado
 5. wyw1200:我玩舒尔特表9格只用了3.07秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk9.44685

  mês passado
 6. wyw1200:我玩舒尔特表9格只用了2.91秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk9.44689

  mês passado
 7. wyw1200:我玩舒尔特表9格只用了2.89秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk9.45105

  mês passado
 8. wyw1200:我玩舒尔特表9格只用了1.01秒,你有这么快吗? https://oubk.com/SchulteGrid/pk9.4510

  mês passado
 
 
 
 
 
 
 
copyright 2005-2019 oubk.com Email: randy@oubk.com,skyhuner@oubk.com(蓝天)